Duurzaam certificeren in Automotive

De stichting Duurzaam is een initiatief van verzekeringsmaatschappijen, fleetowners, de ANWB, gemeenten, woningcoöperaties, leasemaatschappijen en de overheid. Ze is operationeel in Nederland, België en Luxemburg. De stichting biedt de consument en opdrachtgevers de mogelijkheid om met onderhoud en reparaties bewust te kiezen voor een duurzaam bedrijf. De onafhankelijke positie van de stichting staat er borg voor dat de bedrijven objectief worden getoetst en dat de eisen ambitieus zijn, zonder compromissen.

  • Gaan bewust om met grondstoffen

  • Verbruiken minder energie

  • Zorgen voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers

  • Gebruiken geen middelen die onnodig schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid van de medewerkers en de klant

  • Voorkomen verspilling

  • Bevorderen hergebruik

  • Voorkomen onnodig afval

  • Dragen bij aan de recycling van grondstoffen


Duurzame bedrijven zijn niet duurder.

Meer informatie over Stichting Duurzaam

klik hier