Privacy statement Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard

Inleiding

Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@autoschadebronneberg.nl.

Wie is Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard?

Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard is de besloten vennootschap Holding Bronneberg Autoschade B.V., kantoorhoudende te (6121 JT) Born aan Mortel 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12054781.

Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Cameratoezicht

Gegevens:

Bewakingsvideo

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Dealers – ter doorverwijzing van hun klanten.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard. Je kunt verzoeken dat Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard te verkrijgen. Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@autoschadebronneberg.nl. Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@autoschadebronneberg.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Autoschade Bronneberg en Zuiver Sittard jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@autoschadebronneberg.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.